Terms and conditions

The owner of the online store Tartu Indiefest online-shop (hereinafter referred to as the online store) is MTÜ Eesti Indie Festival (registry 80339882), located at Anne 79-46 Tartu Estonia.

Validity of contract of sale, product and price information

The conditions of sale apply to purchases of goods from the online store.
The prices of the products sold in the online store are indicated next to the products. Price includes VAT.
Product is shipped virtually as an attachment to e-mail address provided during check-out process.
Product information is provided immediately adjacent to the product in the online store.
Payments are processed in euros (€). It is possible to pay through bank link and credit card.

Placing an order

Add the desired products to your shopping basket to order them. Fill in all of the required fields and choose the most suitable shipping method to complete the order. The total cost is then displayed on the screen.
The contract enters into force when the amount payable is transferred to the bank account of the online store.

Right of withdrawal

After receiving the order, the purchaser has the right to withdraw from the contract entered into with the e-store within 14 days, except when the due date of usage of the product arrives sooner than 14 days. In this case the right to withdraw is due at the start of the date of usage of the product.
The right of withdrawal does not apply if the purchaser is a legal person.
To return the goods, you must submit a declaration of withdrawal to the e-mail address indiefest@indiefest.eu within 14 days of receiving the goods.
The purchaser shall bear the cost of returning the goods, except in cases where the reason for the return lies in the fact that a refundable product does not comply with the order (e.g. a wrong or defective product).
The online store shall return to the purchaser, immediately but no later than after 14 days, all of the payments received from the purchaser based on the contract.
The online store has the right to withdraw from the sale and demand that the goods be returned by the purchaser if the marked price of the goods in the online store is significantly lower than the market price of the goods due to an error.

Defective goods

The online store is responsible for the non-compliance of goods sold to a purchaser with the terms and conditions of the contract or for deficiencies which already existed at the time of delivery.
The purchaser has the right to turn to the online store within two months of the occurrence of a defect by e-mailing indiefest@indiefest.eu or calling 58441380.
The online store is not liable for any defects arising after delivering the goods to the purchaser.
If goods bought from the online store have defects for which the online store is responsible, the online store will repair or replace the defective goods. If the goods cannot be repaired or replaced, the online store shall return to the purchaser all of the payments involved in the contract of sale.
The online store will respond to the consumer´s complaint in written form or in a form that enables written reproduction within 15 days.

Direct marketing and processing of personal data

The online store only uses the personal data entered by the purchaser (including name, phone number, address, e-mail and bank details) for processing the order and sending goods to the purchaser.
The online store sends newsletters and offers to the purchaser’s e-mail address only if the purchaser has expressed their wish to receive them by entering their e-mail address on the website and indicating their desire to receive direct mail.
The purchaser is able to opt out of offers and newsletters sent to their e-mail address at any time by letting us know via e-mail or by following the instructions in an e-mail containing an offer.

Settlement of disputes

All complaints made by a purchaser about the online store must be e-mailed to indiefest@indiefest.eu or submitted by calling 58441380.
If the purchaser and the online store are not able to settle the dispute by agreement, the purchaser may contact the Consumer Dispute Committee. The Consumer Dispute Committee is competent to resolve disputes arising from a contract between a purchaser and the online store. Resolution of disputes by the Consumer Dispute Committee is free of charge for the purchaser.
A purchaser may also turn to the dispute resolution bodies of the European Union.

 

Veebipoe „Tartu Indiefesti veebipood“ (edaspidi Veebipood) omanik on MTÜ Eesti Indie Festival (registrikood 80339882), asukohaga Anne 79-46 Tartu.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinna on koos käibemaksuga.
Toode toimetatakse kätte virtuaalselt ostukorvis sisestatud meiliaadressile.
Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
Kõik maksed toimuvad eurodes. Maksa on võimalik panglingi abil või krediitkaardiga.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad (sh meiliaadress kauba kättesaamiseks). Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates ostu sooritamisest, välja arvatud juhul kui toote kasutamise tähtajani on vähem kui 14 päeva. Sel juhul on ostjal õigus taganeda e-poes sõlmitud lepingust kuni toote kasutamise tähtaja alguseni.
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise digitaalselt allkirjastatud avaldus vabas vormis ning saata see e-posti aadressile indiefest@indiefest.eu
Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel.
Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile indiefest@indiefest.eu või telefonil 58441380.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.
Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile indiefest@indiefest.eu või telefonil 58441380.
Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.