Privacy policy

Privacy policy

MTÜ Eesti Indie Festival has taken responsibility to protect its costumers and users privacy. According to the aforementioned statement, we have written down the principles of the privacy policy that are dealing with collecting, using, publishing, forwarding and archiving the data of the client. Our actions are carried out in accordance to the EU and republic of Estonia’s legislation.

Collecting and usage of personal data

Personal data is data that MTÜ Eesti Indie Festival collects from private person to fulfill the contract or to contact him/her.
The collection may be done according to the following:
– providing personal data (name, personal ID code, postal address, phone number, e-mail address) upon the purchase.
– usage of the website by analysing actions or cookies
– personal data in the form of contact information or purchase preferences being stored upon making a purchase.

Collection of other data

We are collecting impersonal data – that is data that cannot be linked to any specific person (including gender, age, language, location).
We may also collect data to record the client’s actions on our website, the collective data is used as impersonal data.

Usage and protection of collected data

We are using the data to fulfill the contract between the company and person, but we do analyse the traffic and to get an overall impression of visitors.
MTÜ Eesti Indie Festival is using all means of precaution (including administrative, technical and physical) to protect the personal data. Only a limited number of people have access to viewing and working with this data.

Safety

All data presented during check-out process is used as confidential information. Encrypted channels used for bank transaction provide security to the person’s data.

Terms of the Privacy Policy

By using the website or filling out the account form, we assume that you will have acquainted with, taken into account and accepted the terms of this privacy policy. We take the right to change the conditions of this privacy policy, should it be strongly needed. If you have any questions or concerns regarding this privacy policy, please contact us at indiefest@indiefest.eu.

Privaatsuspoliitika

MTÜ Eesti Indie Festival on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida MTÜ Eesti Indie Festival kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel veebipoes
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja kaitse

Kogutud isikuandmeid kasutame kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.
MTÜ Eesti Indie Festival rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki MTÜ Eesti Indie Festivali e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebipoodi kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil indiefest@indiefest.eu